Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Anna Nakonieczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Francuski Świat” z siedzibą we Francji, w Saint Tropez (83990), 14 bis Boulevard Louis Blanc, B.P. 50.

2. Kategorie danych, które podlegają przetwarzaniu

Przetwarzane jest imię i nazwisko Użytkownika, adres email oraz dane, które świadomie
i dobrowolnie zostały wprowadzone do systemu w ramach realizacji zamówienia lub
w ramach założenia konta Użytkownika.
Przetwarzaniu nie podlegają szczególne kategorie danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu skorzystania przez niego z praw wymienionych poniżej w punkcie 7 niniejszej Polityki - “Prawa osoby, której dane dotyczą”.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz niezbędnej komunikacji z klientem.
Dane osobowe są przetwarzane:
- rejestracja i utrzymanie konta użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- realizacja zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- wysyłka korespondencji newsletter - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- obsługa korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- obsługa komentarzy i opinii o produktach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- obsługa procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- realizacja obowiązków administracyjno – prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- statystyka, analiza oraz optymalizacja - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
- marketing – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- archiwum tworzone w razie ewentualnej potrzeby dochodzenia roszczeń oraz w celu identyfikacji klienta powracającego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie:
- dobrowolnej zgody użytkownika,
- zgody wyrażonej podczas realizacji procesu zamówienia,
- zgody wyrażonej podczas rejestracji konta.

5. Dostęp i zmiana danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika następuje poprzez jego logowanie do konta.
Zmiana wprowadzonych przez Użytkownika danych może nastąpić w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.

6. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą usługi technologiczne m.in. wysyłka newsletterów, hosting oraz podmiotom, które świadczą usługi analityczne
i statystyczne mediów społecznościowych oraz utrzymania niezbędnego oprogramowania.
Dane mogą również zostać powierzone podmiotom, które wspomagają proces realizacji zamówień oraz realizację kampanii reklamowych.
Dane mogą także zostać udostępnione niezbędnym organom prawa oraz administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do ich sprostowania oraz usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Na pytania ze strony osoby, której dane dotyczą, co do zasady odpowiedź następuje
w terminie 30 dni od dnia złożenia zapytania.
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy odpowiedź w powyższym terminie nie jest możliwa ze względów technicznych lub proceduralnych. Wówczas odpowiedź następuje w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zapytania.
Co do zasady, odpowiedź w powyższym zakresie następuje za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na podany adres email. W razie ewentualnej potrzeby, odpowiedź może zostać udzielana w inny sposób wskazany przez Użytkownika, po uprzednim pokryciu przez niego niezbędnych kosztów obsługi powyższej odpowiedzi.

8. Polityka cookies

Do prawidłowego funkcjonowania strona internetowa francuskiswiat.pl wykorzystuje dostępne dane teleinformatyczne, w tym pliki cookies.
Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które są przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze czy tablecie) i które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Pliki cookies powstają w wyniku nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika a serwisem.
Użytkownik posiada pełną kontrolę nad przechowywanymi plikami cookies, w tym możliwość ich usunięcia w dowolnym momencie.
Pliki cookies są lub mogą być wykorzystywane w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika
- optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
- tworzenia statystyk, które umożliwiają ulepszanie zawartości,
- utrzymania sesji Użytkownika np. po zalogowaniu do konta, dzięki której nie musi on ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie.
Stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne”, to pliki tymczasowe, które są przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Użytkownika aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownik, w każdym czasie, może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub na stronie producenta oprogramowania.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, mogą być również wykorzystywane przez partnerów współpracujących z operatorem do realizacji celów opisanych w Polityce prywatności.